ติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานจะประหยัดค่าไฟฟ้าได้เท่าไหร่ ?

ติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

การประหยัดค่าไฟฟ้าจากการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงงานจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของโรงงาน, การใช้งานพลังงานในโรงงาน, พื้นที่ที่มีสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์, ราคาไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ, และราคาที่คุณจ่ายสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการประหยัดค่าไฟฟ้า คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้:

  1. หาจำนวนไฟที่ใช้งานในโรงงาน: นี่คือการตรวจสอบบิลไฟฟ้าหรือบันทึกการใช้พลังงานในระยะเวลาหนึ่ง (เช่น เดือนหรือปี) เพื่อหาจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้งานในโรงงานของคุณ
  2. คำนวณพลังงาน: พลังงานที่ใช้งานในหน่วยไฟฟ้า (หรือ กิโลวัตต์-ชั่วโมง) สามารถคำนวณได้โดยการแปลงจำนวนหน่วยไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์-ชั่วโมง ด้วยการใช้พลังงานของหนึ่งหน่วยไฟฟ้า (ปกติคือ 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เทียบเท่ากับ 1 หน่วยไฟฟ้า)
  3. คำนวณความต้องการของโซลาร์เซลล์: ความต้องการของโซลาร์เซลล์สามารถคำนวณได้โดยการแบ่งพลังงานที่ใช้งานต่อเดือนหรือต่อปีด้วยระยะเวลาในแต่ละวัน แล้วนำไปคูณด้วยปัจจัยการสูญเสียพลังงานของโซลาร์เซลล์ ซึ่งสามารถติดตั้งได้จากผู้ให้บริการหรือผู้ผลิต
  4. ประหยัดค่าไฟฟ้า: หลังจากติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้แล้ว คุณจะได้รับประสบการณ์ในการลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน การประหยัดนี้จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์และราคาไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ

ควรจะมีการประมาณค่าของการประหยัดไฟฟ้าก่อนการตัดสินใจในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เนื่องจากผลลัพธ์จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการใช้พลังงานในโรงงานของคุณ

ติดตั้งโซล่าเซลล์

🌿สนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม🌿
Call Center : 063-902-8694 , 02-408-3693-99
LINE : https://lin.ee/JX3y9sy