ติดตั้งโซล่าเซลล์ งามศิริพันธุ์ไม้

ปีที่ติดตั้ง : 2024

จังหวัด : นครปฐม

ขนาดติดตั้ง : 5.55 KW Solar Rooftop