ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท พี.เอ็น.พริ้นท์แอนด์แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : สมุทรสาคร

ขนาดติดตั้ง : 501.72 KW Solar Rooftop