ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท โพลีพลาสติก จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : สมุทรสาคร

ขนาดติดตั้ง : 378.51 KW Solar Rooftop