ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท เอ็น จี เอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด Project 2

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 200.91 KW Solar Rooftop