ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท แอ็ดวานซ์ โรลเลอร์ จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2024

จังหวัด : สมุทรสาคร

ขนาดติดตั้ง : 61.05 KW Solar Rooftop