ติดตั้งโซล่าเซลล์ บ้านคุณส้ม

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : สมุทรสาคร

ขนาดติดตั้ง : 3 KW Solar Rooftop