ติดตั้งโซล่าเซลล์ บ้านคุณจักรพงษ์

ปีที่ติดตั้ง : 2024

จังหวัด : กรุงเทพ

ขนาดติดตั้ง : 5 KW Solar Rooftop