ติดตั้งโซล่าเซลล์ หสม. ศ.เจริญรุ่งเรือง พลาสติก Project 2

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : ชลบุรี

ขนาดติดตั้ง : 64.38 KW Solar Rooftop