ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท เอ็นจีเอ็ม-เอ็กซ์ จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : กรุงเทพ

ขนาดติดตั้ง : 152.63 KW Solar Rooftop