บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด

ติดตั้งโซล่าเซลล์ โรงงาน
Line QR

บริษัท ปิโตรพลัส เอ็นเนอร์จี จำกัด

27/2 ซอยแสมดำ 21 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150
โทร 02-408-3693-4, 063-902-8694 แฟกซ์ 02-452-8106
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558120214

27/2 ซอยแสมดำ 21 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ 10150
โทร 02-408-3693-4, 063-902-8694
แฟกซ์ 02-452-8106
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105558120214

สอบถามข้อมูล