รู้หรือไม่ ระบบโซล่าเซลล์มีกี่ประเภท

โซลาร์เซลล์ระบบออนกริด (Grid-Tied Solar Photovoltaic System)

เป็นระบบการผลิตพลังงานโซลาร์ที่เชื่อมต่อกับระบบกริดไฟฟ้าของพื้นที่ท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการไฟฟ้า ระบบนี้ใช้โซลาร์เซลล์เพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านหรือสถานที่อื่น โดยส่งไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่เพื่อใช้ในการใช้งานปกติหรือจะขายไฟฟ้าตรงกับบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าก็ได้ และในบางกรณีอาจมีการจัดเก็บพลังงานในระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้เพื่อใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ เช่นในช่วงกลางคืนหรือในวันที่มีเมฆมาครอบหน้าโลกรวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการขายกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกัน โดยระบบนี้มักถูกใช้ในบ้านพักอาศัยหรือธุรกิจที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณกับกำลังไฟฟ้าที่ระบบโซลาร์ผลิตขึ้น การใช้ระบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าและลดการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตไฟฟ้า

รับติดตั้งโซล่าเซลล์โรงงาน

โซลาร์เซลล์ระบบออฟกริด (Off-Grid Solar Photovoltaic System)

เป็นระบบการผลิตพลังงานโซลาร์ที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบกริดไฟฟ้าที่อยู่ในพื้นที่ ระบบนี้ทำงานอย่างอิสระจากระบบกริดไฟฟ้า โดยมักใช้แบตเตอรี่หรือระบบจัดเก็บพลังงานเพื่อเก็บพลังงานที่ผลิตขึ้นจากแสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในช่วงเวลาที่ไม่มีการผลิตพลังงาน ระบบออฟกริดมักถูกใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้าอย่างเชื่อถือได้ หรือในที่ที่ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายสูง ระบบออฟกริดมักใช้ในที่อยู่อาศัยนอกเมือง โรงงานที่อยู่ห่างไกล และในบ้านที่ต้องใช้พลังงานสำรอง เช่น บ้านพักอาศัยในพื้นที่ชนบทหรือบ้านเกาะ ระบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นการเพิ่มความเป็นอิสระในการใช้พลังงานและมีความยืดหยุ่นในการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่เป็นอิสระและสะดวกในการติดตั้งในพื้นที่ที่ห่างไกล

โซล่าเซลล์ระบบไฮบริด (Hybrid Grid Solar Photovoltaic System)

เป็นระบบการผลิตพลังงานโซลาร์ที่เชื่อมต่อกับทั้งระบบกริดไฟฟ้าและระบบจัดเก็บพลังงานเอง (เช่น แบตเตอร์รี่หรือระบบจัดเก็บพลังงาน) ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและปรับใช้ได้กับสภาพการใช้พลังงานที่หลากหลาย เช่น การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในขณะที่มีพลังงานจากระบบกริดที่ใช้งานได้เป็นปกติ ระบบนี้มักใช้ในสถานที่ที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีความหลากหลาย เช่น การใช้งานในบ้านที่อยู่อาศัยหรือสถานที่พาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ต้องการความเสถียรและเชื่อถือได้ในการใช้พลังงาน ระบบนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นการเพิ่มความเป็นอิสระในการใช้พลังงาน โดยยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบได้

 

🌿สนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม🌿
Call Center : 063-902-8694 , 02-408-3693-99
LINE : https://lin.ee/JX3y9sy