ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ไอ.ที.ไอ.พลาสเทค จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : I.T.I. Plastech Co., Ltd.

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 39.2 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน