ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท พิกุลทอง พลาสติก จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Pikulthong Plastic Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 545 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน