ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ทรัพย์มงคล โพลีโปรดักส์ จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Submingkol Poly Products Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 131.89 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน