ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ปิโตรพลัส เคมีคอล จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Petro Plus Chemical Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 100 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน