ติดตั้งโซล่าเซลล์ Super Nursery Farm,

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Super Nursery Farm,

จังหวัด : ลพบุรี

ขนาดติดตั้ง : 30.24kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน