ติดตั้งโซล่าเซลล์ หจก.ข้าวพูลธนา

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : อุดรธานี

ขนาดติดตั้ง : 212.01 KW Solar Rooftop