ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ คุณประยูร

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : กรุงเทพ

ขนาดติดตั้ง : 5 KW Solar Rooftop