ติดตั้งโซล่าเซลล์ หจก.พี.ซี.ที.พลาสติก

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : อยุธยา

ขนาดติดตั้ง : 101.01 KW Solar Rooftop