ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท เอ็น.ที.เทรดเดอร์ จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : กรุงเทพ

ขนาดติดตั้ง : 10 KW Solar Rooftop