ติดตั้งโซล่าเซลล์ หสม. ศ.เจริญรุ่งเรือง พลาสติก

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : ชลบุรี

ขนาดติดตั้ง : 69.375 KW Solar Rooftop