ติดตั้งโซล่าเซลล์ คุณนฤมล

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Naruemon P.,Bang Khae, Bangkok

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 5 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน