ติดตั้งโซล่าเซลล์ คุณดรุณี

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Chavalit P., Tawee Wattana, Bangkok

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 5 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน