ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท เชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Chiang Mai Plastic Industry Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 750 kW Solar Rooftop,

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน