ติดตั้งโซล่าเซลล์ คุณวนิดา

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Wanida S., Muang, Rayong

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 1.5 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน