ติดตั้งโซล่าเซลล์ สัตวแพทยสภา

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Veterinary Council Of Thailand,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 40 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน