ติดตั้งโซล่าเซลล์ คุณโอฬาร

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Olarn S., Bang Kruai, Nonthaburi

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 3 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน