ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : FPC Industry Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 22.08 kW Solar Rooftop (Slab)

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน