ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ธนบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Thonburi Honda Cars Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 100.44 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน