ติดตั้งโซล่าเซลล์ หจก.ทรัพย์มงคลพลาสติก

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Sup Mongkol Plastic Part Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 89.3 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน