ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ออมทรัพย์ อินเตอร์พลาสแพ็ค จำกัด Project 1

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Omsap Interpastpack Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 237 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน