ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท เอ็น จี เอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : NGM Industrial Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 100 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน