ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ชัยมงคล พลาสติก จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Chai Mongkol Industry Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 40 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน