ติดตั้งโซล่าเซลล์ คุณนิธิธร

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Nithithon T., Prawet, Bangkok

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 3 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน