ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท สมจินตนาพลาสติก จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Som Jintana Plastic Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 82.8 kW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน