ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ไทยเจริญพลาสติก จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

สถานที่ติดตั้ง : Thai Charoen Plastic Co.,Ltd.,

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 1,000 kW Solar Rooftop,

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน