ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท เพชรพลาสติก จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

จังหวัด : กำแพงเพชร

ขนาดติดตั้ง : 198 KW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : -