ติดตั้งโซล่าเซลล์ หจก.แม็กซิมั้ม ซัพพลาย

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : กรุงเทพ

ขนาดติดตั้ง : 5.45 KW Solar Rooftop