ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ออมทรัพย์ อินเตอร์พลาสแพ็ค จำกัด Project 2

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

ขนาดติดตั้ง : 220 KW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน