ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท เค เอ็ม เค อินเตอร์พลาส จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2022

จังหวัด : สมุทรสาคร

ขนาดติดตั้ง : 140 KW Solar Rooftop