ติดตั้งโซล่าเซลล์ หจก. สามพราน พลาสติก

ปีที่ติดตั้ง : 2022

จังหวัด : นครปฐม

ขนาดติดตั้ง : 151.28 KW Solar Rooftop

ระยะเวลาการติดตั้ง : 2 เดือน