ติดตั้งโซล่าเซลล์ บริษัท ดำเนินโฟม จำกัด

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : ราชบุรี

ขนาดติดตั้ง : 69.93 KW Solar Rooftop