ติดตั้งโซล่าเซลล์ ตุ๋ยพันธุ์ไม้

ปีที่ติดตั้ง : 2023

จังหวัด : นครปฐม

ขนาดติดตั้ง : 5 KW Solar Rooftop